Thuiszorg aan mensen met een verstandelijke beperking:

Zorg voor iemand met een verstandelijke beperking vereist kennis op vele gebieden. Multi-zorg Leontien ondersteunt en helpt u graag waar nodig.
Multi-zorg Leontien biedt professionele begeleiding en ondersteuning  op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking, functiebeperking of handicap. Wij kiezen voor persoonlijke zorg bij u thuis of op school. Ik begeleid, ondersteun  en adviseer op verzoek ook de ouders, naasten of familieleden.
Wie een verstandelijke beperking heeft, verdient extra zorg en aandacht.

Ik  kan thuiszorg verlenen en of begeleiding aan:
• Volwassenen met een verstandelijke beperking
• Kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking

Deze zorg kan ook verleend worden in combinatie met zorg voor lichamelijke beperkingen en met psychische aandoeningen. Ook kunnen wij als aanspreekpunt voor u communiceren met alle instanties waar u mee te maken krijgt. Kortom: Ik ben uw helpende hand.
Multi-zorg Leontien biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking of handicapten en diens naasten.

Activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking:

Uw kind en/of familielid heeft een verstandelijke handicap

Voor hen is de wereld wat moeilijker te begrijpen. Er komt dan ook veel informatie op hen af waar ze niet zo goed op kunnen reageren. Hierdoor bestaat de kans dat ze agressief, druk of angstig worden of zich juist terugtrekken en helemaal niet meer lijken te reageren. Over het algemeen hebben ze ook meer tijd nodig voor een reactie. 

Juist omdat het voor hen zo moeilijk is om op hun omgeving te reageren, is het heel belangrijk om door middel van gerichte activiteiten en spelletjes een reactie uit te lokken. Zo ontstaan er mogelijkheden om informatie op te nemen en contact te maken met de wereld.

Multi-zorg Leontien biedt de activiteiten die passen bij de zorgvraag en de wensen van het kind of de jongere. Dit gaat in overleg met de naasten, en indien mogelijk met cliënt zelf.