Verpleging

Op verzoek van uw (huis)arts of specialist kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd:        

Temperatuur, polsslag en bloeddruk meten
Injecties (subcutaan en intramusculair) geven
Sondevoeding geven (via verschillende sondes en of systemen)
Inbrengen sondes en katheters
Zuurstof aansluiten/toedienen
Stoma- en wondverzorging
Bloedsuiker meten
Medicijnen verzorgen/toedienen
Zwachtelen
Blaasspoelen