Autisme en “gedragsproblematiek”

Multi-zorg Leontien heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de begeleiding en het werken met kinderen,
jongeren en volwassenen met autisme en/of aanverwante stoornissen. Door middel van cursussen, workshops en informatiebijeenkomsten breidt Multi-zorg Leontien haar kennis uit.

Multi-zorg Leontien ziet de uitdaging van casussen die geheel gestrand zijn als een vorm van communicatie en
pakt deze met beide handen aan. Er wordt samen met u en/of de zorgvrager indien mogelijk gekeken naar de
mogelijkheden, wensen en verwachtingen.